"Als Jezus jouw zonden vergeeft, ben je nog niet rijk"

“Dankzij Jezus’ dood is onze schuld betaald. Je zou kunnen zeggen: we staan van een hemelhoge zondenschuld weer op nul. Maar dat betekent nog niet dat je rijk bent. Voor die rijkdom is meer nodig,” zegt ds. M. M. van Campen. Vorig jaar heeft de hervormde predikant uit Rotterdam-Zuid een prekenserie gehouden over de vijf offers uit Leviticus 1 tot en met 7. Van Campen: “Als je in de offers het evangelie gaat ontdekken, zie je dat het offer van Jezus veel meer is dan alleen vergeving van onze zonden.”

In zijn boek ‘Vergeving van zonden en nog veel meer’ legt Van Campen vijf typen van offers uit: het brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. “Vier van de vijf offers zijn bloedig met uitzondering van het graanoffer, dat spreekt van het léven van Christus op aarde,” vertelt de predikant. “De vier bloedige offers spreken van het líjden van de Heere Jezus aan het kruis. De heerlijke boodschap van het kruis is zo vol en zo veel dat er vier offertypen in het Oude Testament nodig waren om dit allemaal voor ons uit te stallen. Dit komt prachtig overeen met de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. Vergeving van onze zonden heeft alleen betrekking op het zondoffer. Maar Jezus’ dood aan het kruis heeft oneindig veel meer in zich. Dat zien we terug in het brandoffer. Daar begint Leviticus 1 ook mee."

Lees verder via: https://cip.nl/cip+/65271-ds-m-m-van-campen-vergeving-van-zonden-en-nog-veel-meer/GklSUwsAAX0gOxhOQEsecRUUGQ

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286